С 1500 тона са намалели депонираните отпадъци от територията на община Русе

Причините за положителната тенденция е дейността на сепариращата инсталация

Спадат количествата на депонираните отпадъци от русенци за последната година. С усилията на общинското ръководство боклуците от територията на община Русе към регионалното депо са намалели от 46 хил. тона за първите 3 тримесечия на 2020 г.  на 44,6 хил. тона за същия период тази година. Това показват данните, които бяха отчетени от Регионалното сдружение за управление на отпадъците, в което влизат още общините Сливо поле, Ветово, Тутракан и Иваново.

Причините за положителната тенденция е дейността на сепариращата инсталация, която от 2020 г. работи много по-активно и съобразно графиците за сметосъбиране, което позволява в нея да постъпват и да бъдат сортирани повече маси. Резултатът личи и в отбелязания ръст на сортираните отпадъци с 16 хил. тона.

От месец август инсталацията действа и по нов договор, съгласно който в момента се изгражда нова поточна линия за по-бързото и автоматизирано разделяне на боклуците, които могат да бъдат предадени за преработка за последваща употреба.

Освен щадящо околната среда, намаляването на депонираните отпадъци има и положително икономическо въздействие върху русенци, тъй като според Закона за управление на отпадъците общините заплащат отчисления към РИОСВ за всеки депониран тон.

Важно е да знаем, че съдържанието на всеки от сивите контейнери за битови отпадъци на територията на общината се изпраща първо за сепариране. Всички боклуци, оставени около съда, се събират  от отделен камион за едрогабаритни отпадъци, които се транспортират директно до регионалното депо.

Община Русе припомня, че изхвърляйки отпадъците си в контейнерите, а не около тях, русенци спомагат за рециклирането на материалите и за намаляване количеството на депонираните отпадъци и съответните суми за отчисления, които всички плащаме към държавата.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)