Областните управители обсъдиха проблемите с държавната собственост

Държавата да не разходва средства за събаряне на незаконно построените обекти, а този разход да бъде за сметка на нарушителя, това бе предложено по време на работна среща на областните управители, в която участва и Борислав Българинов. Срещата се проведе в Стара Загора и бе организирана от областния управител на Бургас проф. Мария Нейкова, която представи обстоен анализ на проблемите, свързани с управлението и разпореждането на имоти – държавна собственост. Нейкова акцентира върху лошото техническо състояние на сгради поради амортизация и липса на поддръжка, които с времето се рушат и са опасни за обществото, както и фактът, че не могат да бъдат обезопасени, което е резултат от обстоятелството, че областните управители не разполагат с достатъчен финансов ресурс за ремонт, поддръжка и обезопасяване на сградния фонд. Обърна се внимание и върху безстопанствеността на държавните имоти през годините – проблем, пред който са изправени всички областни администрации, както и че нямат възможност да охраняват имотите, които им е вменено да управляват и не могат да предотвратят неоснователното им завземане. Където е необходимо, ще се сезира и прокуратурата. Колкото до Русенско, то държавните имоти в региона са над 200, като част от тях са сгради, други са терени, а някои от тях са в съсобственост. В по-голямата си част имотите са амортизирани.

По време на дискусията областните управители изложиха трудностите, с които се сблъскват при разрешаването на различни казуси и се обединиха около идеята за тясно сътрудничество, обмяна на опит и взаимодействие за прилагане на добри практики. За пример бе дадена Областната управа в Русе и съвместно разработената с неправителствения сектор система за броя на свободните легла за лечение на пациенти с COVID-19 в региона.

Обърна се внимание върху административното обслужване на гражданите, като се акцентира върху създаването на административни звена за комплексно обслужване. По този начин се цели спестяването на средства, време и подобряване качеството на административното обслужване на гражданите.

Едновременно с дебатите по затрудненията, които срещат в работата си, областните управители предложиха и се обединиха в предложенията си за разрешаване и за преодоляване на установеното в ежедневните проблеми в областните администрации. Тези предложения ще бъдат предоставени на вниманието на Министерски съвет.

Областните управители споделиха проблемите и организационни трудности, с които са се сблъскали на предходните избори при подготовката на изборния процес, вменени като отговорности на областните администрации. Посочиха предизвикателствата, пред които може би ще се изправят на предстоящите избори, като се има предвид, че за първи път ще се гласува едновременно за президентски и парламентарни избори.

Във връзка със спазването на Ковид мерките всички участници в националната работна среща подходиха отговорно и представиха сертификати за ваксиниране или за преболедували вируса, или отрицателен тест.

 

 Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)