340 са одобрените кандидати за алтернативно отопление по Програма "Life"

Животът

16-10-2021, 11:21

Снимка:

Община Русе

Автор:

ruseutre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

Изплащането на помощта за отопление започва от 15 септември

Работна група експерти по Интегрирания проект по Програма LIFE на Европейския съюз „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” извърши оценка на кандидатите,  отговарящи на критериите за допустимост по критериите за приоритизиране на крайните бенефициенти чрез състезателен подбор

Оценката се налага поради по-голям брой кандидати, отговорили на критериите за допустимост, спрямо броя на отоплителните уреди, определени за съответната квота на отоплително оборудване.

Изготвен е списък на одобрените кандидати съгласно бюджета на Проекта, тъй като съгласно одобрената квота на отоплителното оборудване няма желаещи за всички утвърдени в схемата уреди.

Община Русе ще покани одобрените за участие в Основната фаза 340 кандидати за подписването на договор с общината за безвъзмездното получаване на отоплителното оборудване и услугите. В зависимост от вида отоплителен уред се подписва:

            1. договор за топловъздушна камина на пелети, или

            2. договор за пелетна камина на водна риза или за пелетен котел и до два броя стоманени панелни радиатора (ако се кандидатства за такива), или

            3. договор за отоплително оборудване на природен газ (до два броя конвектори или двуконтурен котел с до два броя стоманени панелни радиатора).

Доставката и монтажът на отоплителните уреди за одобрените кандидати по основната фаза ще се извърши за отоплителен сезон 2022/2023 г.

В случаите на преминаване към отопление с природен газ одобреният кандидат в двумесечен срок от обявяване на резултатите (до 14.12.2021 г.) представя в общината технически проект за газификация на имота (включващ и вида на отоплителните уреди: газов котел или газов конвектор/и), съгласно изискванията на нормативната уредба.

В случаите на преминаване към отопление с пелетна камина с водна риза или на отопление с котел на пелети с водна риза, одобреният кандидат в двумесечен срок от обявяване на резултатите (до 14.12.2021 г.) представя техническа схема на инсталацията на водна риза, която включва задължително вида и мощността на отоплителния уред на пелети.

Документите следва да бъдат предоставяни на ел. поща: [email protected] или в деловодствата на Община Русе.

Списъкът с одобрените кандидати в Основната фаза на Проекта може да намерите тук.

Главната цел на Интегрирания проект по Програма LIFE на Европейския съюз „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” е да допринесе за намаляването на количеството на фините прахови частици – основен проблем на качеството на въздуха в България. Замърсяването на въздуха с фини прахови частици (ФПЧ) най-често е резултат от използването на твърдо гориво за битовото отопление през зимата, съчетано с емисиите на вредни вещества от автомобилния транспорт.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"