Общинските съветници отново не успяха да изберат омбудсман

Предстои нова процедура за избор на обществен посредник в определения от закона тримесечен срок

Общинският съвет отново не избра обществен посредник на Русе на днешното си заседание. До изслушване бяха допуснати Милена Цонева – Георгиева, Валентин Димитров, Ина Райчева – Цонева и Мариян Димитров. Те подадоха своите документи през август и бяха одобрени от Комисията за избор на обществен посредник на Община Русе.

След консултации между представителите на отделните партии в Общинския съвет и след прието процедурно предложение, гласуването се проведе с бюлетина по утвърден образец само с името на един кандидат. Беше избрана и комисия по избора с председател Пламен Цветков от групата на „Патриотите – ВМРО“.

След тайния вот на регистриралите се 49 общински съветници, за кандидатурата на Валентин Димитров гласуваха 24 от тях, Ина Райчева-Цонева получи 15 гласа, а Мариян Димитров и Милена Цонева-Георгиева – по четири гласа. Две от бюлетините се оказаха невалидни. Съгласно правилата, разписани в Закона за местното самоуправление и местната администрация, общественият посредник се избира и освобождава с мнозинство 2/3 от общия брой на общинските съветници.

От групата на „Патриотите – ВМРО“ предложиха нова процедура за избор на обществен посредник в определения от закона тримесечен срок.

„Огромното ми желание е Русе да има обществен посредник. Гласувал съм за такъв, когато бях част от Общинския съвет. Сега ще остана на обсъжданията. Русенци имат нужда от омбудсман и вярвам, че той ще бъде полезен за обществото. Молбата ми е единодушно да изберем такава личност”, с тези думи кметът Пенчо Милков се обърна към общинските съветници преди изслушванията на кандидатите и гласуването, но въпреки призива му до избор така и не се стигна.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"