Направена бе първа копка по проекта за подмяна на водопроводната мрежа в Русе

Управителят на ВиК Русе инж. Сава Савов направи първата копка по проекта за изграждане на нова Вик инфраструктура в Русе и кварталите Средна кула и Долапите.

„Ще има огромна работа и в град Русе. Той ще бъде разкопан. Надявам се строителите да съгласуват работата си с комуналните и сметосъбиращите дружества, за да могат гражданите да преминат през това предизвикателство най-леко и безболезнено“, каза кметът Пенчо Милков.

Предвижда се основните строителни дейности да завършат в рамките на 2 години. Приблизителната стойност на проекта е 129 млн. лв., от които 81 милиона е европейското, а 14- националното съфинансиране. Собственият принос на бенефициента възлиза на 13 млн.лв., а размерът на недопустимите разходи е 21 млн.лв. 

Главната цел на проекта да се постигне непрекъснатост на водоснабдяването, да се повиши ефективността на водопроводната мрежа и да се модернизира системата за дезинфекция и обеззаразяване на гр. Русе. Допълнително, реализирането на проекта ще доведе до намаляване загубата на вода във водоснабдителната система и по-ефективно управление на активите от страна на оператора.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)