13 проверки за незаконно строителство в общината

През изминалата седмица отдел „Строителен контрол“ са извършили 13 проверки на територията на гр. Русе и малките населени места в община Русе във връзка със сигнали от граждани за незаконно строителство. Изготвени са два констативни акта за незаконни строежи, които са в процес на връчване на заинтересованите лица.

През периода 7 – 10 септември от дирекция „Инвестиционно проектиране, устройство и кадастър“ са издадени и 8 разрешения за строеж.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен