9 проверки по сигнали за незаконно строителство извърши Общината

Служителите от отдел „Строителен контрол“ са извършили 9 проверки по сигнали за незаконно строителство на територията на гр. Русе и малките населени места в община Русе, става ясно от отчета за свършеното през седмицата. От началото на 2021 г. до този момент общата сума на наложените глоби за установени нарушения на ЗУТ и Наредба №7 е в размер на 12 500 лв., твърдят от Бялата сграда.

  • За отчетния период са издадени 6 разрешения за строеж и са одобрени 13 бр. подробни устройствени планове.


Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"