Подменят част от уличното осветление в Русе

  • Община Русе е одобрена за финансиране по проект "Прилагане на мерки за енергийна ефективност по системата за външно изкуствено осветление на територията на град Русе". 
  • С проекта ще бъде подменено част от уличното осветление на гр. Русе, също така ще бъде изграден и фотоволтаична централа. 
  • Ще бъдат обхванати кварталите „Дружба-1“, „Дружба-2“, „Дружба-3“, „Чародейк-Север“, „Чародейка-юг“ и главните улици - бул.„Христо Ботев“, бул.„Гоце Делчев“, бул.„Васил Левски“, бул.„България“, бул. „Липник“, ул.„Плиска“, ул.„Наум“, ул.„Доростол“, бул.„Тутракан“. 
  • Бюджетът на проекта е на стойност 783 000 лв.


Снимка на Деня

Щрихи от Плевен