Фирмите по програмата за саниране имат две седмици да отстранят дефекти по сградите

Двуседмичен срок за отстраняване на дефектите е дала Общината на фирмите, извършили саниране на жилищни сгради в Русе.

По програмата за енергийна ефективност на територията на Община Русе за целево финансиране са одобрени 31 блока, 27 от които са въведени в експлоатация още през 2017 и 2018 г. Проверките на ръководството на Община Русе установяват, че сключените в миналото договори са в ущърб на Oбщината като възложител, както и на гражданите, тъй като не предвиждат парична гаранция и такава не е удържана от изпълнителите за гаранционния период.

От началото на годината са постъпили 10 жалби, като най-често причините за тях са течове, породени от некачествено извършени ремонти на покриви. След проверки от общинските служители проблеми от такъв тип са констатирани в следните блокове:

- Бл. „305“ (Изпълнител са „Заводски строежи-ПС-Пазарджик“ ЕАД)

- Бл. „83“ (Изпълнител е ДЗЗД „Русе-Инженеринг - ЕВ“ със строител „ТиМ Билдинг Кънстръкшън Къмпани“ ООД);

- Бл. „Изола планина“ (Изпълнител е консорциум „Изола проект“, в който влизат фирмите: "ЙПГ Консулт" ЕООД, "Стройпроект" ЕООД, "Барин Проект" ЕООД)

- Бл. „Елба“ (Изпълнител са „Адис Калинов“ ООД)

В повечето от блоковете проблемите не са отстранени в срок, а в един от тях – само частично. Единствената сграда, за чийто ремонт изпълнителят се е отзовал, е бл. „Родина“.

„Община Русе ще продължава да упражнява строг контрол върху фирмите-изпълнители и ще работи за връщане на нормалния вид и функция на сградите“, заяви пред медиите зам.-кметът Магдалина Илиева. Предвид неизгодните договори, възможен начин за отстраняване на дефектите е чрез подаване на съдебни искове срещу неизрядните изпълнители.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)