До 15 октомври се приемат заявления за еднократната помощ за първокласници и осмокласници

Животът

02-09-2021, 08:00

Снимка:

Община Русе

Автор:

ruseutre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

Община Русе отново предоставя безплатни компостери на гражданите

Община Русе напомня на родителите на ученици от първи и осми клас, че срокът за подаване на заявления е до 15 октомври в Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП). Сумата е в размер на 300 лв. и се отпуска независимо от доходите на семейството.

Изплаща се на два равни транша – преди първия и преди втория учебен срок. Сумата се отпуска при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете. Заявлението може да бъде подадено в ДСП по настоящ адрес по следните начини:

•         лично, като към заявлението се прилага лична карта /за справка/

•         чрез лицензиран пощенски оператор, като заявлението следва да е оригинал

•         чрез Системата за сигурно електронно връчване с персонален идентификационен код на НОИ или квалифициран електронен подпис

Отпуснатата еднократна помощ подлежи на връщане, ако детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние. Средствата се възстановяват в случай, че ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване на първи/осми клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние или ако в рамките на един месец е отсъствал повече от 5 учебни часа без уважителни причини.

Община Русе продължава да изплаща и еднократната помощ за второ дете и близнаци – съответно 150 и 400 лв. Това важи за родените деца след 31.12.2020 г. Право на помощ имат хора, навършили 18 г. към момента на раждане на детето, с непрекъснати здравноосигурителни права към момента на подаване на искането и с постоянен и настоящ адрес на територията на общината не по-малко от една година преди раждането на детето. Документи за еднократната помощ могат да се подадат в деловодството на Община Русе.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен