Русенци от най-уязвимите групи ще получат подкрепа

Животът

31-08-2021, 09:00

Снимка:

Община Русе

Автор:

ruseutre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

Видеокамери на Община Русе заснеха вандалски акт на автобусна спирка

Изпълнителите и партньорите по проект „Интегрирани мерки за социално включване на уязвими групи на територията на Община Русе“ представиха днес новата социална услуга в полза на хората, настанени в социалните жилища на Община Русе. За русенците в най-голяма нужда – многодетни семейства, малцинствени групи, хора, които нямат възможност за собствен дом, са предвидени различни възможности за предоставяне на социални, здравни, образователни услуги и включване в различни форми на заетост.

По ОП „Развитие на човешките ресурси“ са предвидени дейности, свързани с активиране на икономически неактивните лица, с психологическа подкрепа при избор на подходяща професия, съобразно личностните им особености, връщане към образованието на младите майки, отпаднали от училище, разясняване на здравноосигурителни права и задължения, семейно планиране и постигане на положителна нагласа към уязвимите групи в обществото.

По ОП „Наука, образование и интелигентен растеж“  пък се включват  допълнителни обучения по български език за деца и ученици, изготвяне на детски работилници за знания и умения в учебните заведения, допълнителни занимания за застрашени от отпадане ученици, осигуряване на психологическа помощ, насърчаване и участие на родителите в образованието.

Проектът е финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“  и ОП „Наука, образование и интелигентен растеж“ , като общият бюджет е в размер на 761 123, 15 лв.

Дейностите по него ще се извършват от сдружение „Център Динамика“, СНЦ „Еквилибриум“, УМБАЛ „Канев“ АД Русе, СНЦ „Развитие на социалния капитал“‚ ОУ „Олимпи Панов“ – Русе, ДГ „Русалка“ – Русе, ДГ „Синчец“ – Русе, ДГ „Незабравка“ - Русе, ДГ „Пинокио“ – Русе, Сдружение „БРТИМ“.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)