Липсват учители в малките населени места

Животът

24-08-2021, 09:03

Снимка:

Област Русе

Автор:

ruseutre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

Стряскаща тенденция: С по 3000 души на година се топи област Русе

Липсата на учители в малките населени места по различните учебни предмети и миграцията на населението са сред основните проблеми в сферата на образованието в Русенско, стана ясно от проведения по-рано през деня форум в Областната управа в крайдунавския град. Проблемът с миграцията се изразява в това, че цели семейства заедно с децата си заминават да работят в чужбина, но децата им, най-вече поради езиковата бариера, не започват да учат там, а след година – две, т.е. когато семействата се върнат обратно в България, децата са изпуснали голяма част от преподавания в училище материал и не могат да го наваксат. Въпреки усилията на учителите и родителите, една не малка част от децата не се справят и отпадат от училище. „Трябва да направим всичко по силите си за решаването на този проблем, като фокусът бъде поставен върху това малките населени места да станат по-атрактивни за живот. За целта е необходимо да се осигури поминък и сигурност.“, заяви областният управител Борислав Българинов. Не по-малък проблем се оказват обаче и социалните норми при ромската етническа общност, като ранни бракове, ранно раждане на деца или пък нежелание на родителите децата им да се обучават след определена възраст в друго населено място.

Интерес представлява и това как са се представили учениците на Националното външно оценяване след 7-и клас. Най-високи резултати по БЕЛ са показали учениците от община Русе – средният резултат е  54,92 точки е. съизмерим с този за страната – 53,89. Всички останали общини са с резултат под средния за страната. Най-ниските резултати са на учениците от община Борово – 31,99 точки. По математика най-високите резултати са на учениците от община Ценово – 40,96 точки и те са по-високи от средния за страната – 37,94 точки. Община Русе е с 37,28 т. и този резултат е съизмерим със средния за страната. Всички останали общини са с резултат под средния за страната. Най-ниските резултати са в община Сливо поле – 18, 71 точки.

По данни на статистиката най-голям брой деца 76,7% и ученици 82,2% се намират в детските градини и училищата в община Русе. В общините Борово, Иваново и Ценово се обучават 1% деца и под 1% от общия брой ученици за областта. Във всяка от останалите общини в област Русе се обучават под 5%  от общия брой за областта ученици.

Колкото до висшето образование, то в Русенския университет се обучават между 7 000 и 8 000 студенти, като 40% от тях са от други области. Не липсват и чуждестранни студенти. Около 150 – 170 са обучаващите се пък в научна степен „доктор“, като по брой студенти учебното заведение са нарежда в първата десятка в страната. Стряскащото обаче в случая е, че около 50% от студентите не успяват да завършат в срок. Сред причините не са само ниски оценки, но и социални фактори. Точно затова председателят на Общото събрание проф. д-р Велизара Пенчева посочи като добра практика даването на стипендии от предприятия и Общини. Подобна практика има във Видин. Също така тя ще настоява в акредитацията на висшите учебни заведения да залегне и тяхната регионална значимост, защото РУ освен водеща образователна институция е и научно-изследователски център, в който се реализират множество практически решения. Сред тях са водородния автомобил, иновативни маски, намаляващи разпространението на COVID-19 и още много други значими проекти, като дигитализацията на културното наследство. Проф. Пенчева бе категорична, че през следващите години ще се работи и активно за развитието на спортната база. За съжаление единствено общежитията не са под ръководството на университета, но надеждите са и там да има положителни промени в скоро време. Активно продължава да се работи и със средните училища в сферата на предприемачеството.

Дискусиите бяха част от форума „Консолидиране визията за просперитета на област Русе по ключови за бъдещето ѝ развитие въпроси“.

 

 Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"