Арт инсталация "Спасено време" фокусира млади хора върху зависимостите

С финален щрих наречен „Спасено време“ завършиха творческите прояви и публични демонстрации на арт инсталации, изградени от участници в проект № НПИМД-Н2-Т2-067/2021 „По пътя напред – здрави и отговорни“. Провокативните инициативи са част от младежки хепанинг „Закуска на тревата“, който фокусира вниманието на младите хора върху формите на дигитална зависимост. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности за 2021 по Договор № 25-00-45/30.03.2021. от Сдружение „МИА – Мениджмънт. Изкуство. Анимации“. В изграждането на екстравагантните композиции в последния етап се включиха 90 млади хора в реална среда, а най-малко 5000 други чрез разпространено електронно съдържание и информация се ангажираха с темата, която дефинира съвременните зависимости и посочват пътища за тяхното преодоляване.

Артистичните конструкции подчертават виртуалното пристрастяване, което превзе живота на обществото през последното десетилетие и вече поставя негативен отпечатък върху ценностите и социалната свързаност, а от друга страна – в дните на здравни мерки и COVID-ограничения тъкмо дигиталният свят се оказа единствена възможност за комуникация, образование и удовлетворяване на битови и житейски потребности.

Артинсталацията „Спасено време“ е последната от поредица провокативни структури, с които младежите материализираха творческите си фантазии на тема допаминова зависимост. Неограничените възможности на въображението им метафорично посочиха естествен път - портал към реалния свят, към истинския живот, като поставиха в балирано сено емблематични икони на най-използваните електронни приложения и инструменти, така че естествената сила и красота на природата да респектира виртуалното пространство.

С  финалната проява хепанингът „Закуска на тревата“ изпълни целта си да събуди нестандартната същност на младите хора и да въздейства едновременно както на преките участници, така и на широката младежка общност като „алармира“ за негативите от масовата пристрастеност към смартфоните. Заради своя нестереотипен характер дейността отбеляза висока популярност и провокира нетипична за разгара на лятото активност. Екстравагантните творчески похвати привлякоха младите хора да експериментират, а едновременно с това да подобрят уменията си да разпознават и преодоляват дигиталната зависимост, да противодействат и превъзмогват породеното от нея самоизолиране.

        

 Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)