Експерти съветват как да реагираме, в случай, че се окажем в зона на горски пожар

Всяка година месец август ни изправя пред предизвикателството да се борим с големи горски пожари. През тази година те са изключително тежки. В началото на август Deutsche Welle (DW) цитира германската агенция ДПА, която съобщи, че "България стене под горещата вълна" и уточнява, че това е втората гореща вълна тази година,

В Анализ на ситуацията със защитата на горските територии от пожари през 2021 г. на Министерството на земеделието, храните и горите се посочва необходимостта „В сравнително кратко време да бъдат предприети постъпки за осигуряване на защитни облекла и лични предпазни средства за гасене на пожари за всички служители по горите в структурите на ИАГ поради факта, че често се налага да вземат участие в такива дейности, дори и без да са включени в специализирана група за гасене.“

Горските пожари могат да бъдат опасни, както за хората, така и за имуществото. За това е нужно всеки от нас да бъде достатъчно информиран и подготвен за такава ситуация. Предварителната  подготовка е нужна, за да знаем какви действия да предприемем и как можем да се защитим.

Експертите на ЛОТ-КОНСУЛТ, консултант по здраве и безопасност, посочват правилата за пожарна безопасност, които е важно да спазваме, за да предотвратим възникването на горските пожари:

Не е допустимо изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и фасове в горима и леснозапалима среда! Всички моторни превозни средства, които навлизат в горите, трябва да са технически изправни, с изпускателна уредба, недопускаща отделянето или изхвърлянето на искри.

Не трябва да се изхвърлят стъклени бутилки – дефекти по тях могат да имат ефекта на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци.

Не трябва да се пали огън в гората, освен на специално обезопасените и обозначени за целта места. Преди да запалим огън е важно да се уверим, че имаме достатъчно количества вода или други подръчни средства за загасяването му при поява на вятър и при напускане на мястото. Добре е да си подготвим тупалки - /предварително/ от гума или /на място/ от зелени клони, с които да действаме в случай на пожар.

Недопустимо е паленето на огън при наличие на силен вятър – той е в състояние да разнесе искри и горящи частици на големи разстояния, без да имаме възможност за навременна и адекватна реакция.

Разчистването на сухи клони и отпадъци в горските участъци трябва да става чрез извозването им на определени за това места. Забранено е унищожаването им на място чрез изгаряне!

Абсолютно е забранено паленето на стърнища.

В случай, че забележим признаци на пожар в гората (дим, мирис на изгоряло и пламъци) е необходимо бързо да се ориентираме за мястото на възникване на пожара, посоката на придвижване на горенето и скоростта на разпространение. Специалистите напомнят, че при опасност от бързо усложняване на обстановката трябва да потърсим безопасен път да напуснем района на пожара в посока, обратна на вятъра или покрай язовири, реки и потоци. След като успеем да избегнем първоначалната опасност, по най-бързия начин трябва да позвъним на тел. 112, в близка хижа или кметството на населеното място. Ако имаме информация за хора, пребиваващи в близост до огнището на запалване – нашата реакция  и точно съобщение може да е решаваща за техният живот.

Ако запалването е в начална фаза, може да го потушим с вода, пръст, пясък и тупалки от зелени клони. Изключително важно е да предпазим дрехите си от запалване, особено ако са от изкуствена материя, и задължително да защитим дихателните си пътища с мокри кърпи или други лични предпазни средства.

Екологичните последствията от горските пожари водят до обезлесяване и ерозия на почвите, промяна на водния отток и нарушение на топлинния и воден баланс на екосистемите. Похабените горски ресурси водят до загуба на дървесина и до намаляване  продуктивността на земите.  В социален план горските пожари могат да доведат до обезлюдяване на районите.

 

 

 Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)