Близо 35 млн лева инвестира ВиК във водопроводната и канализационна мрежа на Русе

Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе ще се проведе утре, от 11 ч. в зала „Свети Георги“ на Областна администрация – Русе.

По време на заседанието, което ще бъде водено лично от областния управител Борислав Българинов, се очаква да бъде приет бизнес плана за развитие на местното водоснабдително и канализационно дружество за периода 2022 – 2026 година. Петгодишната програма предвижда инвестиции за 38 милиона лева, като над 92% от тях или приблизително 35 милиона ще бъдат използвани за подновяване на водопроводи, канализационна мрежа и изграждане на пречиствателни станции.

Дискутирани ще бъдат и цените на регулираните услуги, предлагани от дружеството. Става дума за цената на доставяне на вода, отвеждането на отпадъчни води и тяхното пречистване за битови и приравнени към тях потребители.

 

 

 

 Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов