Пожарната апелира за повишена бдителност при боравене с открит огън и лесно запалими продукти

Сухото време, високите температури, изсъхналата растителност и вятърът са фактори, които бързо усложняват пожарната обстановка в полските и горски масиви, както и в земеделските земи. Toва напомнят от плевенската пожарна.

"Служителите от РДПБЗН – Плевен са инструктирани да следят стриктно за изгаряне на растителни отпадъци в земеделските земи, палене на огън на открито в земеделските земи, в частни дворове, в близост до залесени площи и гористи местности. При забелязване на признаци на пожар – дим, мирис на загоряло и пламъци; незабавно да се подава информация, като се уточнява мястото, фронтът на придвижване на горенето и скоростта на разпространение и наличие на хора, пребиваващи в близост до огнището.", призовават от пожарната.

"Предстои провеждането на срещи с кметовете на населените места и органите на местната власт и самоуправление, представители на земеделските кооперации, собствениците и ползвателите на селскостопанска техника, обработващи селскостопански земи, на които ще се обърне внимание за засилване на тяхната бдителност по отношение на пожарната безопасност", допълвт от РДПБЗН.Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия