ОИЦ – Велико Търново домакинства работна среща за Програма „Хоризонт Европа“

Мисия

30-07-2021, 14:03

Снимка:

ОИЦ

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

В Областен информационен център - Велико Търново се проведе работна среща на тема: „Политики на ЕС в областта на научните изследвания и иновациите: „Хоризонт Европа“ и ролята на европейските съвместни предприятия“. Гост-лектор на събитието бе доц. д-р Евгени Евгениев, първи секретар, сектор „Наука“ в Постоянно представителство на Република България към Европейския съюз, гр. Брюксел, За участие в събитието бяха поканени учени, изследователи и иноватори, представители на ВТУ, НВУ, Стопанска академия – гр. Свищов, научни институти и организации, както и представители на бизнеса, които проявяват интерес към възможностите за финансиране по Програма „Хоризонт Европа“ 2021-2027 г..

По време на работната среща бе акцентирано върху съществената роля на рамковата програма за научни изследвания и иновации на ЕС „Хоризонт Европа“, лидерската позиция на ЕС, както и насочеността на европейски съвместни предприятия към стратегически области на научните изследвания, иновациите и технологиите в сферата на транспорта (въздушен и ж.п.), ключови цифрови технологии, интелигентните мрежи и услуги, високопроизводителните изчислителни технологии, здравеопазването, биотехнологиите и чистия водород.

Доц. Евгениев разясни, че европейските съвместни предприятия могат да се създават в ЕС съгласно чл. 187 от ДФЕС, като структури, необходими за ефективното изпълнение на научните изследвания, технологичното развитие и демонстрационните програми на съюза. Членове на тези предприятия се явяват Европейската комисия и водещите индустриални асоциации и други партньори. Съвместните предприятия приемат своя програма за научни изследвания и предоставят финансиране основно чрез отворени конкурси. Предвижда се от пролетта на 2022 г. европейските съвместни предприятия да инициират първите конкурси с директно финансиране от Брюксел, като се очаква да се генерира бюджет в размер на над 30 млрд. евро за публично-частните партньорства.

От 12 инициативи-кандидати за европейските съвместни предприятия до момента са селектирани: Кръгова био-установена Европа, Чист водород, Shift2Rail - Европейска железопътна система, Глобално здравеопазване, Иновативна инициатива в здравеопазването, Чисто европейско небе, SESAR – Чиста авиация, Интелигентни мрежи и услуги, ВИТ, EuroHPC – Ключови цифрови технологии. Целите на новите съвместни предприятия за периода 2021-2027 г. ще са укрепване и интегриране на научния и технологичен капацитет на ЕС, сигурно глобално лидерство на веригите за създаване на стойност в ЕС, разработване и ускоряване на внедряването на иновативни решения в съюза за справяне с климатичните, екологичните, здравните и други глобални обществени предизвикателства.

Според доц. д-р Евгени Евгениев досегашното участието на български бенефициенти (университети, научни институти и бизнеси) в европейските партньорства в предходния период не е съществено, но това може да бъде променено през новия рамков период, предвид големите възможности, които предоставят европейските съвместни предприятия.

 

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен