Още една автоматична станция за въздуха ще действа от днес в Русе

Тя ще работи по референтен метод на измерване и може да послужи на контролните органи за установяване на нарушители

Днес бе доставена и монтирана поредната автоматична станция,  измерваща качеството на атмосферния въздух в Русе. Тя е осигурена със средства на русенци за период от 2 години след спечелване на публичен търг от Община Белене.

Община Русе работи усилено, за да се сдобие града с пета станция, след като предходното ръководство на Министерството на околната среда и водите публично заяви, че русенци трябва сами да се справят със замърсяването на въздуха. Още в началото на годината местната администрация изпрати искане към министерството за определяне на локация за станцията, но с месеци не получаваше отговор. В среща със служебния министър през юни кметът Пенчо Милков настоя от ведомството да посочат в най-кратки срокове място за разполагането ѝ. Решението на експертите от Изпълнителната агенция по околна среда бе тя да бъде в двора на помощно училище „Петър Берон“, като служители от ОП „Комунални дейности“  изградиха бетонната площадка за монтирането ѝ.

Станцията разполага с анализатор за измерване на фини прахови частици ФПЧ10 и ще следи за наличието на серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон, общи въглеводороди: метан и неметанови, както и бензен във въздуха.

Към момента се разработва техническа спецификация за обявяване на обществена поръчка за дооборудване на станцията с анализатор за непрекъсано отчитане на още органични съединения - BTEX (бензен, толуен, етилбензен, ксилени: орто-, мета- пара- циклохексан, стирен).

Настоящото и бъдещото оборудване на станцията работи по референтен метод на измерване и може да послужи на контролните органи за установяване на нарушители.

 

 

 Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден