Ден на отворените врати в инсталацията за предварително третиране на отпадъци се проведе в Община Белослав

Новините

07-07-2021, 19:00

Автор:

blagoevgradutre.bg

Всичко от Автора

 

Проект BGENVIRONMENT-2.003-0001 „Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници“ – СТАРТИРАЩА КАМПАНИЯ И ОТВОРЕНИ ДНИ

 

 

На 6 и 7 юли 2021 г. се проведоха стартираща кампания и ден на отворените врати в община Белослав и „Екоинвест Асетс“ АД в изпълнение на дейностите по проект „Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници“.

На 6 юли Партньорските организации представиха пред местната общественост в община Белослав целите на проекта и очакваните резултати от изпълнението му.

На гражданите и на бизнеса бяха раздадени контейнери за събиране на пластмасови отпадъци от бита, като беше разяснен принципа на действие на модела Precious plastic и бяха представени планираните дейности в рамките на проекта.

Фондация „Зелена индустрия иновации и технологичен трансфер“ проведе кампания за популяризиране на алтернативите на пластмасата за еднократна употреба, като бяха раздадени торби и съдове за многократна употреба, изработени от екологични материали.

На 7 юли беше организиран ден на отворените врати в "Екоинвест Асетст" АД ,  където посетителите имаха възможност да се запознаят с процеса на сепариране на рециклируемите отпадъци.

Проектът се изпълнява от община Белослав в партньорство с „Екоинвест Асетс“ АД, Фондация „Зелена индустрия иновации и технологичен трансфер“ и норвежката консултантска компания Интернейшънъл девелопмент Норуей  и е финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021 г. в рамките на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“.

Общата стойност на проекта е 280 915,79 лв., като безвъзмездната финансова помощ е на стойност 263 467,64 лв.

 

 

 

 

 
 


Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден