Експерти на РИОСВ - Русе извършиха извънредна проверка по повод снимки в социалните мрежи

Експерти на РИОСВ-Русе извършиха извънредна проверка на „Българска хлебна мая“ ЕООД по повод разпространени снимки в социалните мрежи на заустващия колектор на предприятието в река Дунав. Официален сигнал за изтичане на непречистени води в реката не е постъпвал.

При проверката на място е установено, че предприятието не функционира, не осъществява производствена дейност, както и не формира отпадъчни води. Към момента се демонтират част от съоръженията (помпи), като по информация на служителите това се предвижда за цялото оборудване.

На представителя на „Българска хлебна мая“ ЕООД са дадени предписания, в случай че се бракуват съхраняваните суровини/материали, както и части от оборудването, да се третират като отпадъци. При предаването им на специализирани фирми да се уведоми инспекцията, както и да съхраняват до 5 години наличните документи – годишни отчети, идентификационни карти и др., включително след преустановяване на дейността.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен