Отстраняват дефекти на новия корпус на Дом „Милосърдие“ за сметка на фирмата-изпълнител

По настояване на Община Русе дефекти, открити в новия корпус на Дома за стари хора „Милосърдие“, ще бъдат отстранени от фирмата-изпълнител.

След сигнал на директора на дома за появила се влага екип от общински служители извърши проверка в присъствието на фирмата-изпълнител и ръководството на социалното заведение. Установени са влажни петна по част от стените на различна височина. ВиК инсталацията, отоплителната инсталация и покривът са проверени за течове, но не е установен пробив в някоя от тези системи.

Община Русе, в качеството си на възложител по договора, изиска от строителя да възстанови всички дефекти в кратки срокове и за своя сметка, съгласно гаранционните условия по договора. Дейностите продължават до края на седмицата.