Няма промяна в епизоотичната обстановка на територията на област Плевен

Д-р Емил Славев алармира, че не се спазва забраната за търговия на птици

Епизоотичната обстановка, за периода 27.05 – 17.06.2021г. по отношение на заболяванията Високопатогенна инфлуеница по птиците /ВПИП/ и Африканска чума по свинете /АЧС/, не се е променила – това съобщи д-р Емил Славев, директор на ОДБХ – Плевен, който днес представи актуални данни за ситуацията пред областната епизоотична комисия, представлявана от заместник- областния управител Иван Петков.

Във връзка с разпространението на болестта Инфлуеница по птиците в Република България и в Европа са в сила всички разпоредени със Заповед No РД 11-252/23.01.2020г. на Изпълнителния директор на БАБХ мерки. Д-р Емил Славев заяви, че на територията на област Плевен не се спазва забраната за търговия на птици. Наблюдавана е продажба на птици от кокошев иводоплаващ вид на общинските пазари в гр.Плевен, гр.Искър, гр.Червен бряг и гр.Кнежа. За пазара в гр.Левски няма информация. Птиците, предлагани за продажба са, с неизяснен произход и здравен статус. В случай, че не бъдат продадени на съответния пазар, то те се транспортират до следващият пазар в съответния град или село, а най-вероятно и в съседните области. Поради тези причини със Заповед № РД 11-252/23.01.2020 г. на Изпълнителния директор на БАБХ е забранено провеждането на изложби и пазари за птици на територията на Р.България. За съдействие от кметовете призова д-р Емил Славев, като даде за пример всички тези несъответствия в закона за продажба на птици и заяви, че на територията на област Плевен за щастие няма такива пазари.

По отношение на африканската чума по свинете д-р Славев поясни, че към днешна дата на територията на страната епизоотичната обстановка остава спокойна. Няма установени случаи на заболяването в промишлени свинеферми или лични стопанства, както и при диви свине. Последното огнище на болестта е констатирано през месец октомври 2020г. в област Ловеч.  Относно откритите трупове на свине, с групов идентификатор Нидерландия, в коритото на река Янтра, в близост да с. Писарево, общ. Горна Оряховица е представена подробна информация, а резултатите от взетите проби за АЧС са отрицателни.

От началото на 2021г. по системата за уведомяване за болести по животните (ADIS)  на територията на страната са регистрирани 164 вторични случаи на заболяването, със засегнати 296 диви свине.

По данни на модул ЛОВ за периода 27.05.2021г. до 03.06.2021г. за изследване са постъпили 3 броя проби от диви свине, от тях няма положителни за наличие вируса на АЧС.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)