Община Русе финансира 28 художествени проекта по Програма „Култура“ 2021

28 проекта от общо 37 постъпили предложения в областта на културата и изкуството ще финансира тази година Община Русе. 26 от тях са в направление „Творчески проекти“ и два – в направление „Международни фестивали“.

Постъпилите 37 проектни предложения бяха разгледани на три етапа от две комисии – 4-членна комисия за установяване на административно съответствие и допустимост на кандидатите и проектните предложения и 7-членна Комисия за оценяване и класиране. Селекцията на допуснатите от административната комисия проекти се осъществи, като те първо бяха оценени самостоятелно и независимо един от друг от трима външни експерти, а след това комисията за оценяване и класиране заседава в пълен състав и финализира класирането на проектите. Одобрените суми за финансиране от Община Русе са разпределени в низходящ ред на класирането до изчерпване на утвърдените с решение на Общински съвет финансови средства от бюджета на Община Русе по Програма „Култура“ в размер на 100 000 лв.

Предстои да бъде издадена заповед на кмета за финансиране на одобрените проектни предложения и да бъдат сключени договори със съответните организации. Те се задължават да представят в деловодството на Община Русе съдържателен и финансов отчет в едномесечен срок след реализацията на проектите, но не по-късно от 10 декември 2021 г.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"