12 организации от Русе обединяват сили за борба с домашното насилие

В зала „Култура“ на Община Русе бе подписан Териториален протокол за сътрудничество между институции, НПО и бизнес организации.

В официалната среща се включиха представители на Община Русе, Русенския университет „Ангел Кънчев“, УМБАЛ „Канев“, Зонта Клуб Русе, Сдружение клуб Сороптимист Русе, Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“, Общинска фондация „Русе - град на свободния дух“, Райфайзенбанк, Кауфланд България, МИК БГ, Антоан Вилл и Център за развитие на устойчиви общности. Инициативата бе приветствана и от заместник-кмета на Русе Енчо Енчев.

С документа се дава начало на сътрудничеството между всички заинтересовани страни и Сдружение „Център Динамика“.

Участниците ще имат различни ангажименти в рамките на това сътрудничество - споделяне на информация за свободни работни позиции, както и подпомагане на процеса по осигуряване на обучения за жените, преживели насилие, с което да компенсират липсващи умения за подготовка на автобиография или поведение по време на интервю. В зависимост от своята експертиза партньорите ще популяризират проблема, ще осигурят индивидуален план за обучение и получаване на образователна степен, възможност за развитие на предприемачески умения, ще се ангажират и с други подкрепящи дейности.

Подобен вид сътрудничество в полза на преживелите домашно насилие е пилотно за България. Очаква се моделът да бъде тестван в регион Русе в рамките на проект WEGO2 – “Постигането на икономическа независимост – фактор за напускане на насилствена връзка”. Проектът се реализира в България от Центъра за развитие на устойчиви общности. До момента са проведени 16 срещи с представители на различни бизнес компании, за да се повиши тяхната чувствителност по темата. Една от най-честите причини жените да остават в насилствена връзка е тяхната икономическа зависимост. Твърде често самотните майки се реализират трудно на пазара на труда заради предразсъдъци от страна на бизнеса. Именно компаниите могат да бъдат ключови играчи в подобни ситуации на домашно насилие и да подкрепят жените, като им дадат възможност и справедливи условия на труд.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)