Решено: Общинските съвети ще могат да спират замърсяващите автомобили

Парламентът прие на второ четене промените в Закона за опазване чистотата на атмосферния въздух

Депутатите дадоха възможност на общинските съвети да въвеждат временни забрани за обществено ползване на пътища, след като парламентът прие на второ четене промените в Закона за опазване чистотата на атмосферния въздух, информира tribune.bg. Вносителите от ГЕРБ очакват това да осигури ефективно прилагане на мярката за намаляване на емисиите от сектор транспорт чрез обособяване на зони с ниски емисии.

Новите текстове дават възможност на местните парламенти да въвеждат временни забрани за обществено ползване на пътища, участъци от пътища или определени зони от пътната мрежа. След одобрение от общинските съвети забраната за използване на общинските пътища ще доведе до ограничаване на движението на замърсяващите превозни средства, което ще намали емисиите от този източник и съответно и концентрациите на фини прахови частици в градовете в дните със завишени нива на замърсители в атмосферния въздух. Всяка община ще може да определя вида на най-замърсяващите превозни средства и реда за ограничаване на тяхното движение.

Измененията предвиждат общинските съвети да определят условията за реда и прилагане на мерките. Местните парламенти ще могат да създават зони с ниски емисии на вредни вещества, да определят техния обхват, граници, времева рамка и условия за въвеждане, навлизане и движение на моторни превозни средства в зоните с ниски емисии и вредни вещества, както и да ограничават употребата на определени видове горива или уреди за отопление. Снимка на Деня

Щрихи от Плевен