Басейн, дежурен дентален кабинет и повече пари за спорт искат съветници от ГЕРБ в Бюджет 2021

Общинските съветници от ГЕРБ настояват за промени в проекта за Бюджет 2021

Общинските съветници от групата на ПП ГЕРБ изпратиха редица предложения до кмета Пенчо Милков, с настояване те да бъдат включени в проекта за Бюджет 2021. Тази вечер предстои онлайн обсъждане на проектобюджета, на което съветниците ще защитят публично промените, които предлагат.
„Предложенията ни за включване в Бюджет 2021 на Община Русе са в резултат от проведени значителен брой лични срещи, запознаване с проблемите на място и най-вече – неотложна необходимост за решаването им“, се казва в предложението на част от съветниците, а именно Наталия Кръстева, Евгени Игнатов и Алисе Муртезова.


Предложения от Наталия Кръстева:
1. Осигуряване на средства за ремонт /цялостно асфалтиране/ на ул. „инж. Бъркли“, в кв.“Здравец“.
МОТИВИ: На ул. „инж. Бъркли“ се намира Млечна кухня. Ежедневно по нея се движат майки с детски колички. Същата се нуждае от цялостно асфалтиране, а не от инцидентно запълване на дупки, тъй като е в изключително компрометирано състояние. Гражданите от квартала настояват за ремонт на улицата, тъй като поради лошото ù състояние се амортизират превозните средства както на живущите, така и специализираните транспортни средства. Подобно е състоянието на ул.“Едуард Винтер“ и вътрешното междублоково пространство ситуирано между блоковете „Иван Кръстев I“, „Иван Кръстев II“, „Лайпциг“, „Петър Вичев“ и „Баларев“. Целият район се нуждае от благоустрояване.
2. Осигуряване на средства за ремонт /цялостно асфалтиране/ на ул. „Алея Бели брези“ №10, в кв.“Здравец“.
МОТИВИ: Ул. „Алея Бели брези“ е за обследване и основен ремонт, тъй като цялата е осеяна с множество дупки с голяма дълбочина и с автомобил е трудно проходима. Същата се нуждае от цялостно асфалтиране, а не от инцидентно запълване на дупки, тъй като е в изключително компрометирано състояние. Гражданите от квартала настояват за ремонт на улицата, тъй като поради лошото ù състояние се амортизират превозните средства както на живущите, така и специализираните транспортни средства. Улицата е заключена между блоковете 10, 20, 22, 23, 24, 13, 17, 14, 65 и 63.
3. Осигуряване на средства за изграждане на плувен комплекс.
МОТИВИ: Още преди две години, в бюджета на Община Русе за 2019 г. бяха подсигурени средства и един от акцентите в тогавашния бюджет бе изграждането на плувен комплекс /1-ви етап/. Нито в бюджета за 2020 г., нито в настоящия е налична информация за предвидени средства за това така дългоочаквано съоръжение.
Считам, че Община Русе е длъжник на тeзи видове спорт от години. Убедена съм, че градът ни се нуждае от модерно съоръжение - не само за професионалния спорт, но и за здравето и спортната култура на жителите и най-вече на децата.

 

Предложения от Евгени Игнатов:
1. Осигуряване на допълнителни 100 000 лв. за развитието на спорта в Община Русе.
МОТИВИ: Средствата за спорт с всяка изминала година следва само и единствено да се увеличават. Това е инвестиция в здраве. Ние наблюдаваме точно обратната тенденция, което не говори добре за Русе – градът, с който се гордеят толкова много шампиони.
2. Проектиране и изграждане на „Закрита спортна зала за Лека атлетика“- Първа фаза проектиране.
МОТИВИ: Недопустимо е областен град, с традиции в леката атлетика, с амбиции за масов спорт сред населението и местна власт, насърчаваща здравословния начин на живот, да няма съвременна спортна зала, където да тренират атлетите на закрито.


Предложения от Алисе Муртезова:
1. Изграждане на дежурен дентален кабинет.
МОТИВИ: Една идея, която във времето не се реализира. Изключително необходим кабинет за град като Русе, който искаме да наложим освен като всичко друго, и като туристически център.
2. Да се увеличи двойно обхвата на профилактика и лечение на гръбначни изкривявания на учениците
МОТИВИ: В презентацията на проектобюджета е предвидена сума за Скрининг и профилактика и лечение на гръбначни изкривявания на учениците – 8000 лв. за 80 ученици от 1-ви до 4-ти клас. Това е крайно недостатъчно. Нуждаещите са поне двойно повече. Конкретното предложение е за увеличаване на предвидената сума на 16 000 лв., както и на броя на учениците на 160.
3. Лицата над 65-годишна възраст да пътуват безплатно в градския транспорт.
МОТИВИ: На многобройните ни срещи с възрастни хора от пенсионерските клубове към съществуващите организации, подпомагащи възрастните хора, нееднократно беше поставян именно този въпрос. По последни достъпни данни на ГРАО от 2017-та година, лицата над 63-годишна възраст, които живеят на територията на общината са 15 624. Предлагам да се направи разчет, след което общинска администрация да предложи решение за безплатно ползване на градския транспорт от възрастните хора над 65 години или значително намаление в цената на услугата. Към момента пенсионерите заплащат 10.50 лева за абонамента карта за 30 пътувания с тролейбусен превоз и 12.00 лева за пътуване с автобус.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)