Русенският университет ще си партнира с Английската гимназия

Русенският университет сключи договор за съвместен обучителен процес с Английска езикова гимназия “Гео Милев”.

Припомняме, че на 19.10.2020г., министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, одобри споразумението за извършване на съвместната дейност, което предвижда извършване на съвместна учебна и методологична дейност по учебни предмети и модули за придобиване на профилирана подготовка във втори гимназиален етап и цели получаване на висококачествени знания и умения в областта на информационните технологии, STEM направлението и предприемачеството.

Факултет „Бизнес и мениджмънт“ на Русенския университет, продължава успешна работа по международен проект за корпоративна социална отговорност- EduLab4Future и съвместно с ръководството и учениците от 11 клас на АЕГ „Гео Милев“ ще проведат мултипликационно събитие на 5 мрат. Темата на събитието ще бъде: „Повишаване на образованието за отговорно управление чрез иновативни учебни програми за гражданство и устойчиво развитие на бизнеса.“Дейностите се извършват и координират от проф. Диана Антонова - зам.-ректор по научноизследователската работа, гл.ас. д-р Ирина Костадинова (ръководител екип) и гл. ас. д-р Свилен Кунев.

В края на 2020 г., Русенският университет получи две изключително добри новини, свързани със своето участие в най-голямата образователна програма на Европейската комисия – Еразъм+. Първата е получаването на сертификат за качествено изпълнение на проект по програмата за академичната 2018-2019 година, връчен от Националната агенция на България по програмат. Той е трети поред за Университета за текущия седемгодишен период на програма Еразъм. Получаването на сертификат за качество „Еразъм Харта 2021-2027 за висше образование“, е втората добра новина за висшето училище. Хартата дава възможност на студентите, преподавателите и служителите на Русенския университет да участват в мобилности в чуждестранните ни университети-партньори и предприятия от ЕС и останалия свят.

С проекта Дигитални технологични системи за чиста и сигурна околна среда- 5D ALLIANCE”- Русенският университет е един от 13-те нови обекта, част от националната пътна карта за научна инфраструктура. Нашата Алма Матер е координатор на проекта, в който си партнира със седем университета, институти на БАН и няколко бизнес единици. Основната цел е изграждане на дигитална инфраструктура за Дунавския макро- регион и мрежа с европейски университети и други инфраструктури.

 Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)