Агенцията за хората с увреждания информира онлайн за проекти

Областна администрация Русе информира, че във връзка с обявените от Агенцията за хората с увреждания конкурси за финансиране на проекти за осигуряване на заетост, рехабилитация и интеграция и изграждане на достъпна среда, Агенцията ще проведе онлайн информационен „Ден на отворените врати“ за всяка от програмите. Участниците ще имат възможност да се запознаят с програмите, както и да зададат своите въпроси, свързани с условия на кандидатстване, отпускане на средства, наблюдение и отчетност на проектните предложения. Информационните сесии ще се проведат, както следва:

Програма за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти на 08.02.2021 г. от 10:00  ч.;

Програма за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания на 09.02.2021 г. от 10:00  ч.;

Програма за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания на 10.02.2021 г. от 10:00  ч.;

Програма за финансиране на проекти със социална и стопанска насоченост на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания на 12.02.2021г. от 10:00  ч.;

Програма за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост за хора с множество трайни увреждания на 15.02.2021 г. от 10:00 ч.;

Всяко  едно от информационните събития включва представяне на съответната Програма, както и възможност за задаване на въпроси и получаване на отговори.

При проявено желание за участие всеки може да заяви намерението си на следните имейл адреси на Агенцията, съобразявайки се със споменатите по-горе срокове:

Програма „Достъпна архитектурна среда“: [email protected];

Програма „Рехабилитация и интеграция“: [email protected];

Програма „Самостоятелна стопанска дейност“: [email protected];

Програма „Социална и стопанска насоченост на специализирани предприятия и кооперации“: [email protected] и [email protected];

 Програма „Центрове за защитена заетост“: [email protected]

На заявилите интерес, допълнително ще им бъде изпратен имейл с линк за включване в мероприятието „Ден на отворените врати“.

Организаторите напомнят още, че за участие в събитието е необходимо използване на компютър с камера или смартфон и предварително да бъде изтеглена програмата „Zoom“.

 Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"