Въведоха нов график за извозване на цветните контейнери

От първи февруари е в сила новият график за обслужване на контейнерите за разделно събиране на отпадъци на територията на Община Русе.

От компанията, обслужваща съдовете и почистваща прилежащите им площи,  информират, че сините съдове за хартиени и картонени опаковки ще бъдат извозвани всеки понеделник и вторник. Жълтите съдове, определени за пластмасови и метални отпадъци, всеки четвъртък и петък. А зелените съдове за стъкло – в сряда.

До момента тези дейности се осъществяваха от един специализиран автомобил, но с началото на месеца в експлоатация бе въведен и втори такъв.

Очаква се до края на месец февруари от фирмата да бъдат възстановени  унищожените и увредени през годините контейнери, а до края на март - да бъдат подменени зелените съдове за отпадъци с нови, по-големи такива.

 

 Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден