Онлайн кръгла маса организира клуб „Образование“ към ПП ГЕРБ

Онлайн кръгла маса на тема: „Какво спечелиха и какво загубиха детските сърца от обучението в електронна среда?“ планира да проведе клуб „Образование“ към ПП ГЕРБ.
До 5 февруари ще бъдат събрани рисунки от деца в предучилищното и училищното образование на тема: „Онлайн обучението през моите очи“. На 9 февруари комисия с председател Евгения Стоянова – директор на РЦПППО ще направи комплексен психологически анализ на детските произведения чрез проективна методика. Рисунките ще бъдат показани в изложба, а датата на кръглата маса предстои да се обяви допълнително. На нея ще се направи анализ и ще се обсъди темата за предучилищното образование като форма на педагогическо взаимодействие в детските градини. Други две теми, които ще бъдат поставени на вниманието на участниците, са свързани със средното образование като съвременно решение за онлайн обучение, както и мястото и ролята му във висшето образование.
През февруари „Образование“ ще обяви и други инициативи, съобразени с епидемичната обстановка, сподели председателят на клуба Кремена Кръстева.Снимка на Деня

Прогноза за времето в Плевен и областта - 5 май