Най-ниската безработица след края на извънредното положение регистрираха в Русе

Най-търсените професии през месеца са шофьори, шивачи, продавачи и др.

6,8% е регистрираната безработица в област Русе през декември. Според експерти това е най-ниската регистрирана стойност след края на извънредното положение на 13 май 2020 г. Равнището на безработица е същото както през ноември. 

Равнището на регистрираната безработица в страната е 6,7% през декември. В края на месец декември регистрираните безработни в трите бюра по труда в област Русе според административната статистика на Агенцията по заетостта са 6975. 
По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Борово – 24,2% /376/, следват общините Ветово – 22,8% /925 /, Ценово –21,7% /386/, Бяла – 14,8% /712/, Две могили – 13,6% /464/, Сливо поле – 8,9% /301/, Иваново –5,7% /165/ и най-ниско в Русе – 4,5% /3646/. Заявените работни места на първичния трудов пазар са 266, като 88% са от частния сектор.
Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата индустрия (42,1%), Транспорт, складиране и пощи (15,4%); Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (12,4%); Финансови и застрахователни дейности (4,5%); хуманното здравеопазване и социалната работа (2,4%), административни и спомагателни дейности (7,1 %); държавно управление (6,4%); образование (3,7%) и др.
Най-търсените професии през месеца са: шофьори, шивачи, служители запитвания, продавачи консултанти, монтажници, оператори преса, опаковачи, комплектовчици, зареждачи и др.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен