Светлана Ангелова: Изменението на Кодекса за социално осигуряване гарантира ясни правила за отпускане на пенсии

Животът

15-01-2021, 11:08

Снимка:

Личен архив

Автор:

ruseutre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

Пламен Нунев и Светлана Ангелова участваха в откриването на нов магазин в Русе

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване се предлагат промени, които гарантират ясни правила за отпускане на пенсии от универсални пенсионни фондове /УПФ/ и детайлно регулиране на фазата на изплащане от пенсионно–осигурителните дружества /ПОД/. Това заяви днес от парламентарната трибуна народният представител от ПП ГЕРБ Светлана Ангелова. Изказването си тя направи при представянето и обсъждането на първо четене на проекта за изменение и допълнение на  Кодекса за социално осигуряване.

Първите пенсионери от УПФ се очакват през септември 2021 г., когато част от родените през 1960 г. жени ще навършат определената в чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) пенсионна възраст.

Със законопроекта се предлага промяна на срока, в който лицата могат да упражнят правото на избор на осигуряване. По този начин за първите групи осигурени лица се гарантира по-продължителен период за запознаване със законовите промени. Създава се и възможност те да направят по-точна преценка относно размера на бъдещите си пенсии в зависимост от натрупаните средства по индивидуалните им партиди в период, максимално близък до пенсионирането.

Промените дават възможност на лицата, които навършват възрастта за пенсиониране от 2022 до 2025 г. включително, да могат да упражнят правото на избор на осигуряване до 1 година преди тази възраст. Този период се увеличава плавно до 2038 г., когато осигуряването ще може да се променя не по-късно от 5 г. преди навършването на възрастта за пенсиониране.

Аналогична промяна е направена и в чл. 124а, ал. 1 относно правото на възобновяване на осигуряването в универсален пенсионен фонд.

Създава се задължение за пенсионноосигурителните дружества при подаване на заявление за пенсиониране да запознават лицата, осигурени във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, с техните права и с правата на наследниците им във връзка с придобитото право на пенсия, както и на правото да получат еднократно или разсрочено натрупаните по индивидуалната партида средства.

От парламентарната трибуна Светлана Ангелова обърна внимание на някои важни аспекти, уредени в законопроекта, които имат за цел защита на интересите на осигурените лица и пенсионерите в УПФ и повишаване на тяхната информираност. Със законопроекта е направено:

• Детайлно регламентиране на видовете пенсионни продукти, които ще предлагат пенсионно осигурителните дружества /ПОД/, които управляват УПФ / допълнителна пожизнена пенсия за старост, еднократно или разсрочено плащане/, условията за получаването им, начина за определяне на техния размер, както и възможността за последваща актуализация и преизчисляване;

• Детайлно регламентиране на правата на наследниците на осигурените лица и пенсионерите;

• Въвеждане на разпоредби, на основание на които при размер на средствата, натрупани към датата на отпускане на пенсията, по-малък от сумата на брутния размер на предвидените осигурителни вноски за осигуреното лице, средствата по индивидуалната партида се допълват до тази сума с част от специално създаден резерв и пенсията се определя на база допълнителни средства;

• Създаване на възможност при придобиване право на допълнителна пожизнена пенсия за старост, осигуреното лице да получи, при поискване от ПОД, управляващо УПФ, в който е осигурено, информация за размера на натрупаните средства по индивидуалната му партида, информация за видовете пенсионни продукти, които дружеството предлага и на които осигуреното лице има право и информация за прогнозния им размер;

• Създаване на възможност за лицата да получат информация за видовете пенсионни продукти от всяко друго ПОД, управляващо УПФ.

Създаването на детайлна регламентация на фазата на изплащане от УПФ повишава доверието на гражданите към ДЗПО и ограничава необходимостта от неяснота, посочи Ангелова в заключение.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен