Приемат документи на кандидати за лични асистенти и хора с увреждания

Животът

05-01-2021, 12:22

Автор:

ruseutre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

Осигуряват личен асистент на над 30 000 души

От 1 януари Община Русе доставя лична помощ съобразно влезлия в сила едноименен Закон, който регламентира начина на подкрепа.

Определени са групите лица, които могат да получат лична помощ. Това са хора с трайни увреждания, установени като вид и степен, или с трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ. Подкрепата е насочена и към деца с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждания или трайно намалена работоспособност без определена чужда помощ.

Целта на механизма “Лична помощ” е да помага за упражняване на правата им, за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности от личен, домашен или социален характер и за преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения.

Хората с увреждания могат да изберат от кого, кога, къде и по какъв начин да се осъществи личната помощ.

Асистент може да им бъде всяко лице, което не е поставено под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие на ползвател на лична помощ.

С всеки кандидат за асистент се извършва събеседване, след което се включва в списък в Община Русе.

Заявленията-декларации от лицата с увреждания и от кандидатите за асистенти се подават в общината с адрес: гр. Русе, ул. „Черно море” №2, всеки работен ден от 09,00 ч. до 12,30 и от 13,00 до 17.00 часа. Телефони за информация: 082 506 702, 082 506 769.Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден