Районен съд – Бяла осъди подсъдим за тежки престъпления, извършени в с. Ценово

Районна прокуратура-Русе уведомява, че Районен съд-Бяла е признал за виновен подсъдимия С.С. в извършване на престъпления, както следва:

- по чл.152, ал.1, т.2 от НК, за това, че на 20.05.2020 г. в с. Ценово, обл.Русе, се съвкупил с лице от женски пол, на 75 години, като я принудил към това със сила и заплашване. На основание чл.58а, ал.4 вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК за извършване на това престъпление съдът му е наложил наказание „Лишаване от свобода“ за срок 1 г. и 6 месеца.

- по чл. 198, ал.1 от НК, за това, че на 20.05.2020 г. в с. Ценово, обл. Русе, отнел чужди движими вещи – 60 лева в банкноти от владението на пострадалата, с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това заплашване. На основание чл.58а, ал.4 вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, му наложил наказание „Лишаване от свобода“ за срок 1 г. и 6 месеца.

- по чл.170, ал.2 вр. ал.1 от НК, за това, че на 20.05.2020 г. в с. Ценово, обл. Русе, влязъл в чуждо жилище, а именно жилищна сграда, ползвана и обитавана от пострадалата, на 75 години, като употребил за това сила, като деянието е извършено нощем. На основание чл.58а, ал.4 вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, за това престъпление съдът му наложил наказание „Лишаване от свобода“ за срок 8 месеца.

Проведено е съкратено съдебно следствие, като пред съда подсъдимият е признал вината си и фактите от обстоятелствената част на обвинителния акт.

Съдът, след като е отчел наличието на многобройни смекчаващи наказателната отговорност обстоятелства, а именно, че: подсъдимият е с умствено изоставане, затруднения в говоренето, страда от ревматично и ставно заболяване на краката, затрудняващо походката му; не е осъждан и съдейства на разследването още от задържането му; упражнената от него принуда е с нисък интензитет; събрани са добри характеристични данни, представени за него от местната община и вероизповеданието, което е посещавал,  е определил наказание за всяко от тези престъпления, като на основание чл.23, ал.1 от НК, е наложил на подсъдимия С.С. най-тежкото от тях - „Лишаване от свобода“ за срок 1 г. и 6 месеца, което да бъде изтърпяно при първоначален общ режим.

Присъдата не е влязла в сила и подлежи на жалба или протест.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"