Предстои първа копка за изграждането на нов плувен басейн и спортна зала в Русе

На 10 декември, четвъртък, от 9 ч., ще бъде направена първата копка за изграждането на нова спортна зала и плувен басейн в двора на СУ “Васил Левски” в Русе.
     Проектът е на стойност близо 2,5 млн.лв и ще бъде изпълнен от русенската фирма „Адис Калинов“ ООД, която спечели обществена поръчка  и сключи договор с Община Русе. Проектант на новата модерна зала е фирма „Норд план“ ООД. Първият етап включва изграждане на грубия строеж на обекта и частично-довършителни инсталационни работи, които ще бъдат приключени окончателно след изпълнение на Етап 2 от проекта. Срокът за изпълнение на договора за първия етап е 5 години от откриването на строителната площадка и е свързан с необходимостта от осигуряване на финансиране за изпълнение на целия обект. СУ „Васил Левски“ е едно от най-големите средни училища в страната. В него учат около 1600 ученици. Спортните занятия се провеждат с няколко класа едновременно в съществуващата малка спортна зала.

С изграждането на новото спортно съоръжение се цели да бъдат удовлетворени нуждите както на училището, така и на гражданите на Русе, и да се даде възможност за провеждане на спортни състезания. Новата сграда ще се намира срещу ул. „Цанко Церковски“. Проектирана е с „топла връзка“ към сега съществуващата училищна сграда /блок „Д”/ и със самостоятелен вход за външни посетители откъм улицата.

Спортната зала включва игрално поле за хандбал и трибуни за 600 места, плувен комплекс с учебен плувен басейн, разположен в сутеренното ниво, съблекални за отборите, треньорски стаи, стаи за съдии, лекари, треньори и учители, СПА център с фитнес зала, тоалетни, фоайета, евакуационни изходи, инсталационни помещения и складове.

Ще бъде осигурена достъпна среда за хора с увреждания до всички нива в сгрaдата.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)