Стартира проектът за рекултивация на сметището край Елена

Мисия

03-12-2020, 16:57

Снимка:

архив

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

Преди броени дни бе положена символично първата копка на строежа, с което стартираха дейностите по закриване и рекултивация на депото за битови отпадъци край Елена. Неговата експлоатация е преустановена преди четири години, тъй като не отговаря на новите нормативни изисквания.

Проектът на община Елена по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, приоритетна ос 2 „Отпадъци“,  има за основна цел възстановяването на компонентите на околната среда, засегнати от дългогодишната експлоатация на депото с площ близо 23 500 кв. м. Проектът се финансира с 1 341 819 лв. от Европейския фонд за регионално развитие, а националното съфинансиране  е в размер на 236 791 лв.

Изпълнител на строително-монтажните работи е ДЗЗД „Евроразвитие“ гр. София. Техническата рекултивация на депото трябва да приключи за 260 дни. Биологичната рекултивация е за срок от три години и ще бъде извършена със средства от бюджета на общината в размер на 46 319 лв.

Реализацията на проекта ще допринесе още за почистване на площи с отпадъци извън площадката на депото, за ограничаване на неблагоприятното въздействие на отделяните емисии, за отвеждане и пречистване на замърсените води и ползване на терена като зелена площ;

 

 Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"