Русенска компания спечели най-големия блокчейн хакатон в света

Русенската високотехнологична компания ReCheck спечели най-големия блокчейн хакатон в света Odyssey Momentum.

Специално за състезанието екипът разработи прототипи на софтуер за генериране на уникални идентификатори на недвижими имоти. Идентификаторите ще се използват за обмяна на данни между заинтересовани страни в сделки с недвижими имоти и ще осигуряват по-сигурен и по-ефективен процес. Предстои изпълнението на пилотни проекти с публични институции и частни компании в Нидерландия.

Хакатонът Odyssey е най-големият в Европа и се организира ежегодно от 2017 насам. Акцентът в програмата е 49-часово онлайн събитие, по време на което се представят прототипи за решаване на предизвикателствата на 21 век. През изминалия уикенд (13-15 ноември) в него се включиха над 2000 участника и 105 екипа от 50 държави работиха, за да дадат своите open source решения на комплексни проблеми.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен