Временни автобусни разписания през пътен възел "Охлюва" и бул. "България"

Във връзка с ремонта на Сарайския мост от 01.10.2020г. се установяват следните временни автобусни разписания:

 

Aвтобусна линия № 3 с влизане по бул. „Трети март“

Часове на тръгване от кв. Чародейка Г- Юг  - Делник -  6,50     

Часове на тръгване от Жити - Делник –  16,35

 

Aвтобусна линия № 6

Часове на тръгване от Дом на Културата

Делник - 7,00; 7,40; 8,40; 9,20; 10,50; 12,30; 14,10; 15,45; 16,30; 17,15; 18,10; 19,10; 20,40

Празник - 7,40; 9,20; 14,00; 15,30; 17,20; 18,50

Часове на тръгване от Асфалтова база

Делник - 5,25; 6,10; 6,55; 7,50; 8,35; 9,25; 10,05; 11,35; 13,15; 14,55; 16,25; 17,25; 18,10; 19,55

Празник - 6,55; 8,25; 10,05; 14,45; 16,15; 18,05

ЗАБЕЛЕЖКА - ПОДЧЕРТАНИТЕ КУРСОВЕ ЩЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ С ВЛИЗАНЕ ПО БУЛ. ТРЕТИ МАРТ

 

Aвтобусна линия № 16

Часове на тръгване от Гара Разпределителна до Метро  по бул. Трети март                                              

Делник - 5,10; 6,00; 17,50

Празник - 5,10; 6,00; 17,50

Часове на тръгване от гара Разпределителна до Петролна база и гара Долапите

Делник – 8,00; 10,00; 13,00; 16,10

Празник - 8,00; 10,00; 13,00; 16,10

Часове на тръгване от Гара Долапите

Делник -  8,50; 10,45; 13,40 (през бул. Трети март) 17,00;

Празник - 8,50; 10,45; 13,40; 17,00;

Часове на тръгване от Метро по бул. Трети март                                              

Делник -   18,30

Празник – 06,40; 18,30

 

Aвтобусна линия № 19

Часове на тръгване от Кооперативен пазар ДО ФАЗАН

Делник – 6,10; 7,10; 7,40; 8,35; 9,05; 10,30; 12,20; 14,00; 15,30; 15,55; 17,20; 18,40;

Часове на тръгване от Кооперативен пазар ДО СЕНТ УАН

Събота - 7,00; 8,50; 16,10; 17,25;

Часове на тръгване от ФАЗАН

Делник – 7,00; 7,55; 8,25; 9,50; 11,35; 13,15; 14,45; 15,10; 16,35; 17,05; 18,00; 19,20;

Часове на тръгване от СЕНТ УАН

Събота -8,10; 15,30; 16,45; 18,05Снимка на Деня

Кадетите на ТСК – Русе със злато от Държавното отборно първенство в Хасково