Отдел „Социални дейности“ на работна среща с екипа на SOS детски селища в Трявна

На 18, 19 и 20 септември 2020 г. служителите от отдел „Социални дейности“ в Община Русе бяха командировани в кв. „Късовци“, гр. Плачковци.

Целта на пътуването беше организиране на работна среща в изнесена среда с провеждане на обучение, трудотерапия, както и индивидуални и групови супервизии на персонала.

В събота, 19 септември, се проведе работна среща с екипа на SOS детски селища в гр. Трявна, организирана от зам.-кмета по „Хуманитарни дейности“ Енчо Енчев, в която освен него участие взеха директорът на дирекция „Хуманитарни дейности“ г-жа Катя Петрова и екипът на отдел „Социални дейности“.

По време на срещата служителите се запознаха с условията, в които се отглеждат и възпитават приемните деца и техните родители. Те имаха и възможността да видят самата база и да разберат повече за дейността на работата, насочена към децата от комплекса и социалната услуга „Център за обществена подкрепа“, която е разположена на територията на детското селище.

Групата от „Социални дейности“ беше придружена от психолог, който проведе групова и индивидуална супервизия на всички членове на екипа и през трите дни от работната среща.

Основната задача на психолога беше да допринесе за поддържане на професионалното самочувствие и оказване на методическа подкрепа, в това число понижаване на напрежението и натрупания стрес по време на изпълнението на професионалните ангажименти на служителите.

Всички от отдела споделят, че се чувстват значително по-добре след проведената супервизия, а разговорите с психолог са помогнали за сплотяването на целия екип.

С активни занимания продължиха своята дейност младите хора от „Социални дейности“ и с общи усилия боядисаха съоръженията на детската площадка в Общинската база в гр. Плачковци.

Г-жа Петрова изказва благодарност към кмета на Община Русе Пенчо Милков и зам.-кмета Енчо Енчев за подкрепата и разбирането от тяхна страна.Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден