След проверка на екоинспекторите от Община Русе: продължава извозването на разделно събраните отпадъци по график

Във връзка със сигнали на гражданите за струпване на битови отпадъци около съдовете за разделно събиране на такива са възложени проверки на терен на общинските служители, упражняващи контрол върху договорите за поддържане на обществената хигиена.
От контакта им с фирмата изпълнител „Екопак“ става ясно, че изоставането в графика за сметоизвозване в кв. „Здравец“ се дължи на технически проблем с автомобилната техника.
Към момента фирмата продължава дейността си, като вчера е обслужила кварталите „Дружба“ и „Чародейка“. Днес ще се извърши отложеното сметосъбиране в кварталите „Здравец“ и „Родина“, а утре и в Широк център.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"