ОИЦ – Русе представи в Ряхово европейското финансиране в община Сливо поле

С проектите, финансирани от Европейски структурни и инвестиционни фондове през настоящия програмен период в община Сливо поле, запозна пенсионери от село Ряхово Областният информационен център. Срещата с тях е третата от поредицата информационни събития на центъра в населените места на област Русе.

От началото на програмния период до момента в община Сливо поле са сключени 18 договора на обща стойност над 4,5 млн. лева по данни на ИСУН 2020. Кой е бенефициент, какви дейности изпълнява с тези средства и какви са постигнатите резултати, обясни експертът Габриела Стефанова.

Специално внимание тя обърна на проектите, които се реализират в Ряхово. Закупуване на нови производствени мощности за над 200 хил. лева, от които над 185 хил. са безвъзмездна финансова помощ, е проектът на фирма „ИЗОЛАТ“ ООД, чието производство е базирано в селото. Чрез модерните производствени мощности дружеството се стреми да подобри своята ефективност и конкурентоспобност и да увеличи експортния си потенциал. Проектът се финансира по ОП „Иновации и конкурентоспобност“ чрез Местната инициативна група „Тутракан – Сливо поле“. 3 нови работни места за 5 души са разкрити в ряховската фирма „ТЕДИС – Гергана Асенова“ ЕТ по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Стефанова представи накратко и проектите на Община Сливо поле от регистъра на ДФ „Земеделие“ , които общо са 22. От тях 3 са земеделски производители от Ряхово: по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопанска продукция“ на Програмата за развитие на селските райони „Сафари- М“ ЕООД изгражда в Ряхово линия за преработка на стокова продукция, семена от резене и складово стопанство от силозен тип, а по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ в Ряхово има два договора за земеделска техника. Участниците в срещата бяха запознати и със социалните проекти на Община Сливо поле, които предоставят на уязвимите групи (деца и семейства, възрастни хора и лица с увреждания) различни видове социални и здравни грижи. Всички тези услуги се предоставят на целевите групи от всички населени места на общината, обясни Габриела Стефанова. Тя запозна присъстващите и с подкрепата за потърпевшите от COVID-19. В края на срещата всички получиха книжки и листовки за проекти от настоящия програмен период проекти, които са реализирани или предстоят да се осъществят в област Русе , вкл. в община Сливо поле.Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден