ОИЦ - Русе започна информационната си обиколка в областта

Областният информационен център – Русе започна днес, 18.06.2020 г., традиционната си обиколка по населените места в осемте общини на област Русе на тема „Добри практики на проекти, финансирани от ЕСИФ, през настоящия програмен период“. 

Първото информационно събитие се проведе в пенсионерския клуб на село Червена вода, община Русе. Над 30 души проявиха интерес към темата за европейското финансиране и добрите практики в община Русе. По време на представянето на избрани проекти,  експертът Габриела Стефанова акцентира върху три европейски инвестиции в селото –  подкрепа за стопанството на млад фермер по подмярка 6.1 на ПРСР  на стойност 48 895 лв. за създаване на кайсиева градина и отглеждане на био зеленчуци и два проекта за технологична модернизация на „Нинахим“ ЕООД по ОП „Иновации и конкурентоспобност“. Първият проект на химическата компания е успешно приключен и е на стойност 1 055 000 лева, от които безвъзмездната финансова помощ (БФП) е 738 500 лева и 316 500 лева собственото финансиране. В резултат на новите машини е повишена производителността и на смяна се произвеждат по 30 тона бяла боя, а също така е постигнато безотпадно производство, щадящо околната среда. Вторият проект на „Нинахим“, който в момента се реализира,  надгражда първия и залага повишаване на производителността с 30 %. По него се закупува модерна техника и лабораторно оборудване. Общата му стойност е 755 900 лв., от които БФП е 529 130 лв, а останалите са собствено финансиране на фирмата.

По време на срещата беше коментиран и болният за червеноводчани въпрос за отлагания с години ремонт на пътя Русе – Кубрат, който минава през селото. Агенция пътна инфраструктура обяви на сайта си, че за пътя са осигурени 38 млн. лева по ОП „Региони в растеж“ и се очаква рехабилитацията да започне през септември. В момента се очаква финализиране на процедурата за избор на изпълнител. Това обясни ха експертите на ОИЦ-Русе.

По време на срещата управителят на ОИЦ-Русе Камелия Махакян запозна хората с функциите на центъра и обясни, че всеки, които се интересува от възможностите за получаване на европейското финансиране за своите идеи, може да потърси информация и помощ от неговите експерти.

Всички участници получиха книжката с добри практики в област Русе през настоящия програмен период, подготвена от на ОИЦ-Русе, и други рекламни материали. 

От понеделник, 22 юни 2020 г., информационната обиколка продължава със среща в Каран Върбовка, община Две могили. На 24 юни екипът на ОИЦ е в Ряхово, на 25 юни в Щръклево, на 26 юни в Новград, а на 29 юни в Екзарх Йосиф.Снимка на Деня

Прогноза за времето в Плевен и областта - 5 май