През септември се предвижда да стартира рехабилитацията на 47 км от пътя Русе - Кубрат

Тръжните процедури за избор изпълнители на строително-монтажните работи и за надзор при рехабилитацията на 47 км от второкласния път II-23 Русе – Кубрат са в заключителен етап и прогнозният срок за стартиране на ремонта е през септември 2020 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ прави това уточнение по повод запитвания от медии.

Трасето ще бъде рехабилитирано със спестения финансов ресурс и осигурените допълнително средства от Оперативна програма „Региони в растеж“ и съфинансиране от републиканския бюджет. Участъкът е разделен в два обекта: в лот 32 е 21,5-километровата отсечка от Русе до 21-ви км на пътя между с. Ново село и с. Тетово /на територията на област Русе/ и преминава през с. Червена вода, в лот 33 са останалите 25,2 км до Кубрат /на територията на областите Русе и Разград/. Прогнозната стойност на строително-монтажните работи на двата участъка е близо 38 млн. лв. На 5 юни бяха отворени ценовите оферти на кандидатите за изпълнител на ремонта. Предстои да се обяви решението за избор на изпълнител и ако няма обжалване, ще се пристъпи към подписване на договора и стартиране на строителните работи.

Проектът предвижда път II-23 да бъде с нова асфалтова настилка и подобрено отводняване. Отсечката ще бъде с нови бордюри, мантинели, пътни знаци и хоризонтална маркировка. Второкласният път осигурява връзката между областите Русе, Разград и Силистра и е най-прякото трасе за жителите от Исперих и Кубрат с трите областни града. Пътната отсечка осигурява достъп до първокласния път I-2 Русе – Варна, част от коридор № 9 от Трансевропейската транспортна мрежа, чрез който се стига до пристанище Русе.