Ясни са резултатите от проверките, свързани със засегнатите пчелни семейства в област Плевен

Животът

30-05-2020, 19:18

Снимка:

plevenutre.bg

Автор:

plevenutre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

Поне 20 000 са засегнатите пчелни семейства в област Плевен

Няма издадени актове, съобщиха от БАБХ

От началото на годината до момента в Областни дирекции „Земеделие“ (ОДЗ) и  Областни дирекции по безопасност на храните са постъпили общо 29 бр. сигнали свързани с опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне. Постъпилите сигнали са от районите на Бургас, Добрич, Плевен, Русе, Сливен, Разград, Варна и Хасково.

Резултати от проверките в област Плевен /няма издадени aктове/:

На 04.05.2020 г. е извършена проверка в с. Петокладенци, общ. Белене при която е взета една проба от пчели с резултат -  перметрин - 231мг/кг, пиперонил-бутоксид - 43.4 мг/кг, тетраметрин - 12.8 мг/кг. Установените активни вещества се съдържат в биоциди, предназначени за третиране срещу мухи, комари и пълзящи насекоми, включително разрешени и за употреба в бита. Няма регистрирани продукти за растителна защита с установената комбинация от активни вещества. При анализа е установено и незначително количество на циперметрин - 0.12 мг/кг, който също е с биоцидно действие.  

Пробата от третираната растителност е взета от друго землище, различно от землището, в което е разположен пчелина, по настояване на собственичката на животновъдния обект. В растителната проба не е установено наличие на остатъци от пестициди.   

На 12.05.2020 г. в с. Милковица, общ. Гулянци при извършената проверка са взети 2 броя проби от пчелите, след извършено наземно третиране с глифозат и 2 бр. проби от плевелна растителност в новозасята царевица. 

 В едната проба от пчели е установено наличие на активното вещество кумафос, съдържащо се във ветеринарномедицински продукти и наличие на активното вещество клотианидин, инсектицид. В растителната проба, взета от същото землище, в което е разположен пчелина, резултата от анализа показва наличие на активното вещество тиаметоксам, инсектицид.

 Във втората проба от пчели е установено активното вещество кумафос, съдържащо се във ветеринарномедицински продукти. Във взетата от същото землище растителна проба е установено активното вещество флуроксипир, съдържащо се в продукт за растителна защита, разрешен за прилагане при царевица за контрол на многогодишни плевели.

На 14.05.2020 г. е извършена проверка в с. Драгаш войвода, общ. Никопол. Постъпила е една жалба от четири жалбоподателя. Взета е една сборна проба от пчели и  една проба от плевелна растителност в новозасята царевица от полето, стопанисвано от фирма Ресен ООД. От взетата сборна проба от новозасята и непоникнала царевица – плевелна растителност са установени – клотианидин – 0.021 мг/кг – инсектицид, флуроксипир – 0.31 мг/кг – хербицид, тиаметоксам – 0.027 мг/кг – инсектицид.  Взета от същото землище проба от пчели е с резултат хлорпирифос - 0.013 мг/кг – инсетицид, беномил + карбендазим - 0.01 мг/кг – фунгицид, фенамидон - 0.013 мг/кг – фунгицид,   тиофанат-метил - 0.11 мг/кг – фунгицид.

На 15.05.2020 г. е извършена проверка в общ. Левски на един пчелин в с. Стежерово и на един пчелин в с. Божурлук. В община Белене е извършена проверка на 4 пчелина в с. Петокладенци  и на един пчелин в с. Татари. Взета е една сборна проба пчели от седем пчелина от четири населени места. Установени са – никосулфурон 0.019 мг/кг – хербицид, паклобутразол - 0.071 мг/кг – растежен регулатор, тиаметоксам – 0.063 мг/кг – инсектицид.

Взета от същото землище проба от пчели е с резултат клотианидин - 0.01 мг/кг – инсектицид. Открити са следи от димоксистробин - 0.009 мг/кг, боскалид - 0.006 мг/кг, тиаметоксам - 0.004 мг/кг.Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов