В понеделник стартира реконструкцията на бул. „Трети март“

В понеделник, на 1 юни 2020 г., започват строителните дейности по реконструкция, рехабилитация и модернизация на бул. „Трети март“ в Русе. Обектът се изпълнява по проект „Инвестиране в пътната безопасност и подобряване свързаността на Община Русе и Окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-T“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020.

Възложител на обекта е Община Русе. Изпълнител на строително-монтажните работи е „Градска среда  Русе“ ДЗЗД, а строителен надзор се упражнява от „Аспект“ ООД. Стойността на строително-монтажните работи е 7 250 000 лв.

Предвидена е реконструкция и модернизация на ключовия за Русе бул. „Трети Март“ и свързания с него Сарайски мост, които са основен пункт за влизане в града от главните пътища Русе – Велико Търново и Русе – София, част от мрежата TEN-T. Ще се реконструират пътните платна на булеварда, както и връзките при пътен възел „Сарая“. Ще се изграждат нови трасета за движение на велосипеди, а в зоната на кръстовищата, пешеходните и велосипедни пресичания ще бъде  осигурена достъпна среда. Планирано е подобряване на осветеността на булеварда и изграждане на допълнителни елементи за подобряване на пожарната безопасност. Ще бъде изпълнена изцяло нова сигнализация с пътни знаци и маркировка, както и изграждането на система за видео наблюдение и следене на трафика.

Строителството ще се изпълнява на етапи, съобразно издаденото разрешение за строеж.

Ремонтните работи на булеварда ще започнат от участъка след моста при пътен възел „Сарая“ до кръстовището с ул. „Капитан Райчо Николов“ и от кръстовището с ул. „Капитан Райчо Николов“ до връзките с РП I-5 „Русе – Велико Търново“. Движението в участъка няма да бъде спирано, но ще има временна организация – ще се затвори външната пътна лента по западното платно на булеварда в участъка от „Фазан“ до имота на пожарната и от там до „Метро“. Към настоящия момент не е предвидено затваряне на моста при пътен възел „Сарая“.

Заповедта за въвеждането на временна организация на движението в участъка, заедно със сроковете, в които ще важи, ще бъде публикувана утре (29 май 2020 г.) на сайта Община Русе.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)