В приюта за безстопанствени животни в Русе са настанени 249 кучета

За първите четири месеца на годината 249 кучетата са настанени в Общинския приют за безстопанствени животни, показва отчетът на ръководителя Жени Попова. 158 от тях са осиновени, останалите чакат новите си стопани. По време на извънредното положение рязко се е увеличил броят на сигналите за изоставени домашни животни.

От началото на годината на улицата са върнати 17 животни, заради настояване на граждани, които са пожелали да са надзорници на  четириногите. Сравнено с миналата година, броят на животните, попаднали отново на улицата е намалял драстично - през 2019 г. те са били 151. Кучета се връщат от местата, от които са прибрани, ако някой декларира, че е настойник и ще бъде надзорник на животното. Броят на осиновените животни нараства в следствие на създадените условия за привличане на доброволци и дарения за приюта, както  и възможността за осиновяване в Германия.

Кастрираните кучета са 97, като се очаква броят им да се увеличава, защото ще бъде назначен втори ветеринарен лекар. В приюта е възстановено и ремонтирано отделението за котки. Изградена е нова презентационна стая за посетители и доброволци, в която екипът създава условия за провеждането на образователни и разяснителни мероприятия за хуманно отношение към животните и природата.

За посочения  период е направен ремонт на покрива на склада за храна, частично боядисване на посещенията, както и облагородяване и залесяване на приюта.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен