На 15 май 1892 г. Стоян Михайловски написва стихотворението “Кирил и Методий”

Животът

15-05-2020, 07:00

Снимка:

архив

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

Девет години по-късно Панайот Пипков пише музиката на „Върви, народе възродени”

На 15 май 1892 г. Стоян Михайловски написва стихотворението “Кирил и Методий”. Първоначално той учи в Търново, а през 1872 г. завършва Френския султански лицей “Галатасарай” в Цариград. От тези ранни години започва и литературната му дейност. В продължение на две години учителствува в Дойран (дн. Македония), след което през 1875 г. заминава за Франция и учи правни науки (окончателно завършва образованието си във Франция през 1883 г.).  
На 15 май 1892 г. преподавателят по френски език в Русенската мъжка гимназия Стоян Михайловски написва възторженото стихотворение “Химнъ на Св. св. Кирилъ и Методи" с първи стих “Върви, народе възродени…”.
Девет години по-късно, през 1901 г., на преподавателя по музика в ловешкото училище Панайот Пипков е възложено да напише нова песен, която учениците да изпеят на наближаващия църковен празник на Кирил и Методи на 11 май. Той все не намира подходящ текст и постоянно отлага. Един ден забелязва, че едно от момчетата съсредоточено чете стихотворение в неговия час, взема книжката му и се зачита.

Преди да стигне половината от стихотворението, в главата му вече се ражда музиката за поръчаната ученическа песен. Взема тебешира и започва да записва нотите върху дъската. За 15 минути съчинява мелодията, а до края на часа учениците му я разучават и запяват. На училищния празник я запява цялото училище.
На 11 май 1901 г. песента “Върви, народе възродени” е изпълнена за пръв път в Ловеч като празничен химн за възхвала на делото на Кирил и Методи и на българската просвета. През 1902 г. за Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост песента се подема и запява от всички училища в страната.

След идването на тоталитарната власт върху песента са нанесени задължителните идеологически промени. Сменени са някои редове, премахнати са куплети, в които се споменава за Бога и апостолите. Цели куплети са напълно премахнати от читанките. Едва през 90-те години на 20 в., след демократичните промени в страната, е възстановен оригиналният текст. Но по традиция по ученическите празници продължават да се изпълняват първите 6 куплета от общо 14-те на стихотворението.

 Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)