Разширяват патронажната грижа в община Ценово

Очакваната безвъзмездна помощ е в размер на 52 320 лева

Нови 32 души от уязвими групи от деветте населени места на община Ценово ще  могат да използват услугите на патронажната грижа. Това решение беше гласувано единодушно по време на редовното заседание на местните парламентаристи. Община Ценово ще кандидатства с проект за безвъзмездно финансиране по Програмата „Развитие на човешките ресурси“. Очакваната безвъзмездна помощ е в размер на 52 320 лева.

В групата на потребителите ще бъдат включени хора с увреждания и възрастни хора над 65-годишна възраст, които са изпаднали в невъзможност да се самообслужват. Сред кандидатите ще бъдат и лица, поставени под карантина, които нямат близки да им осигуряват доставка на хранителни продукти. Предвидено е да се осигури мрежа от услуги в домашна среда и по-добра социална адаптация. На работа ще бъдат наети седем и повече лица на пълен или непълен работен ден. Очаква се проектът да стартира  още през май като финалните му акорди ще бъдат в края на ноември. „От началото на месеца ще започне подборът на персонала. За всички, наети на работа, ще се осигурят необходимите лични предпазни средства и дезинфектанти. Очакваме да бъдат удовлетворени почти всички кандидати, включително и лицата, които ползваха услугите на програми до края на миналата година“, уточни зам.-кметът на община Ценово Ваня Игнатова. По информация на експерти в общинската администрация повече от петдесет души се нуждаят от подобни социални услуги.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)