5% отстъпка при плащане на таксата за битови отпадъци до 30 юни

Община Русе удължава с два месеца срока за плащане с отстъпка на годишната такса за битови отпадъци. Фирмите и гражданите, които внесат пълния размер на задължението до 30 юни ще ползват 5 на сто намаление на дължимата сума. Това е част от пакета икономически мерки, който има за цел да облекчи хората по време на извънредното положение. Както и досега, плащането на таксата за битови отпадъци е възможно да се извършва и на две равни вноски - до 30 юни и до 31 октомври, но тогава платците не получават отстъпка от сумата.

Срокът за плащане с отстъпка от 5 на сто годишен размер на данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства също е с удължен срок до края на месец юни, като част от националните мерки в подкрепа на гражданите и бизнеса.

Проверка на задълженията може да се извършва на интернет страницата на Община Русе чрез своя клиентски идентификационен номер, Дирекция „Местни данъци и такси“, както и на телефони: 082 506 527, 082 506 528, 082 506 529.

Гражданите и фирмите могат да платят данъка върху недвижимите имоти, таксата за битови отпадъци и данъка върху превозните средства за 2020 година, както през сайта на Община Русе, използвайки клиентския си номер, така и на касите в Дирекция МДТ на ул. „Котовск” №1 от  8:30 часа до 17:00 часа, без прекъсване. В паричния салон може да се плаща освен в брой и чрез ПОС-устройства. Съществува възможност за покриване на задълженията и в касите на Изипей и Фастпей в цялата страна, както и през интернет платформата Ипей

Освен в брой, плащания могат да се извършват чрез банков превод в ТБ Инвестбанк АД  Русе  по сметка: BIC  IORT BGSF, IBAN  BG96IORT 73798400 0800 00 и код на плащане: 44 21 00 – данък недвижими имоти, 44 24 00 – такса битови отпадъци,  44 23 00 –  данък превозни средства, 44 14 00 – окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници, 44 28 00 – туристически данък.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"