Oбщина Русе с облекчения за гражданите и бизнеса

Мисия

08-04-2020, 23:46

Снимка:

Община Русе

Автор:

ruseutre.bg

Всичко от Автора

Кметът на Община Русе Пенчо Милков внася предложения в Общинския съвет в подкрепа на хората и бизнеса в града. Те ще бъдат обсъдени на следващото му заседание през април.

Сред идеите са освобождаване от плащане на месечен наем на ползвателите на общински имоти, чиято дейност е пряко засегната в периода на извънредното положение. Секторите, описани в Заповед на министъра на здравеопазването, които ще бъдат овъзмездени са:

-  увесeлителни и питейни заведения, ресторанти, заведения за бързо  обслужване, кафенета, сладкарници;

- учебни заведения, детски градини, клубове за извънкласни дейности, групови форми на дейност и работа с деца и ученици;

- спортни центрове, покрити и открити спортни съоръжения; - пенсионерски клубове;

-  места, чието предназначение е провеждане на масови мероприятия.

Другото предложение за подкрепа на гражданите и бизнеса е удължаването на срока за плащане на таксата за битови отпадъци. Физическите и юридическите лица могат да се възползват от 5% отстъпка от цялата сума, ако платят дължимата годишна такса до 30 юни. В момента срокът за ползване на отстъпката е 30 април. Русенци могат да се възползват от същия удължен срок за плащане на данък  върху недвижимото имущество и превозните средства.

Таксиметровите шофьори и търговците, които плащат патентен данък, могат да заявят, че прекратяват дейността си в извънредната ситуация, а администрацията ще им възстанови внесената сума пропорционално на оставащия срок.    

Припомняме, че Община Русе беше сред първите, които дадоха възможност на фирмите, ползващи тротоарно право, да облекчат бюджета си. Собствениците на кафенета и ресторанти, разположени на общински терени трябва да подадат заявление в Информационния център на Община Русе, за да им бъде прекратено разрешителното за поставяне на преместваеми обекти. Заплатени такси вече се възстановяват за периода от прекратяването на разрешителното до крайния му срок на действие, съгласно Наредба №16 на Общински съвет Русе. Моментът на прекратяване се удостоверява с връщане на документа в Общината.Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов